GEOTECHNIKA GEOLOGIA

opinie, dokumentacje, projekty, ekspertyzy
usługi doradcze, obsługa budów, wiercenia,
sondowania gruntów, sondowania otworów wiertniczych mikrokamerą,
badania zagęszczenia płytą dynamiczną i inne.

Partnerzy

Oferta GEOPROGRES Sp. z o.o.

Geologia i Geotechnika

Określamy warunki geologiczno-inżynierskie dla potrzeb planowania przestrzennego oraz warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych, w tym także pod inwestycje liniowe.

Oferujemy wykonanie różnego typu opinii, dokumentacji i projektów, wykonanych na podstawie badań terenowych, w pełnym zakresie, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu terenowego oraz urządzeń do badań laboratoryjnych.

 • Sondowania podłoża gruntowego.
 • Badania zagęszczenia i nośności.
 • Wiercenia geologiczne.
 • Wiercenia hydrogeologiczne.
 • Wiercenia studni oraz otworów na potrzeby grzewcze.
 • Laboratoryjne określanie cech fizycznych, mechanicznych oraz mineralogiczno-petrograficznych gruntów, rdzeni wiertniczych (z wierceń powierzchniowych i podziemnych), itp.

Ochrona środowiska i badania specjalistyczne

 • Badania zawartości pierwiastków śladowych i towarzyszących.
 • Badania odpadów przemysłowych, w tym górniczych (żużle, pyły, szlamy) w zakresie  ich gospodarczego wykorzystania oraz utylizacji.
 • Charakterystyka petrograficzna i geochemiczna stałych surowców mineralnych, w  tym kompleksowa charakterystyka jakości węgla.
 • Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 • Ocena stopnia skażenia gleb, gruntów i wód gruntowych.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej Więcej...